Ke stažení jsou připraveny následující dokumenty

Dokumenty a zprávy

Návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočtový výhled na roky 2019-2020

Školní vzdělávací program ZUŠ Doksy

Školní řád

Půjčovní řád

Inspekční zpráva z dubna 2014

Výroční zpráva za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva za školní rok 2003/2004

Formuláře

Přihláška ke studiu

ODHLÁŠKA

smlouva o zapůjčení HN

žádost o uvolnění z docházky HN

žádost o snížení školného

žádost o rozložení splátek školného

žádost o prominutí školného