Kateřina Ay

Paní učitelku Kateřinu Ay nyní zastupuje Gabriela Bártová
Můžete ji kontaktovat na adrese bartova@zusdoksy.cz

Kateřina Ay – literárně-dramatický obor0105

Od 7 let navštěvovala literárně dramatický obor ve zdejší Lidové škole umění, který v ní vzbudil zájem o divadlo. Začala studovat Střední uměleckou školu ve Frýdlantu v Čechách, obor Tvořivá dramatika. Po dvou letech studia přestoupila na pražskou Konzervatoř a Vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka obor Pantomima pod vedením Jiřího Kaftana. Od roku 2013 se věnuje výuce dramatického oboru v ZUŠ Doksy, současně navštěvuje právě probíhající dvouleté studium Kreativní pedagogiky na pražské fakultě DAMU -katedra Autorské tvorby a pedagogiky s profesorem Ivanem Vyskočilem.

ay@zusdoksy.cz

Pin It on Pinterest

Share This