Na základě usnesení Vlády č 491 ze dne 30. dubna 2020 bude v naší škole obnovena prezenční výuka. ​

Od středy 13. května  – INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA V HUDEBNÍM OBORU ​
Od pondělí 18. května – VÝUKA VÝTVARNÉHO A  LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU V POČTU MAXIMÁLNĚ 6 DĚTÍ VE SKUPINĚ.

Výuka hudební nauky a ostatních kolektivních předmětů hudebního oboru (skupinová interpretace, pěvecký sbor) bude i nadále probíhat pouze částečně a to distančním způsobem. ​​

  • Účast žáků v prezenční výuce je dobrovolná a po dohodě s vyučujícím je možné i nadále pokračovat v distanční výuce.​
  • Prezenční výuky ve škole se smí zúčastnit pouze žák s podepsaným ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory a jejich zvážení při rozhodování o účasti na prezenční výuce.  ​

V případě účasti žáka ve škole je nutné dodržet následující hygienická a epidemiologická pravidla:

  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům (žáka si u vchodu po zazvonění vyzvedne vyučující).​
  • Žák přichází 5 minut před začátkem výuky a odchází ihned po výuce z budovy. ​
  • Z důvodu omezení kontaktu a kumulace žáků mezi hodinami bude upraven rozvrh zkrácením vyučovací doby a prodloužením přestávek. ​
  • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky – každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.​
  • Ve třídě si žák na pokyn vyučujícího může roušku sundat, pokud je možná výuka s odstupem 2 m. ​
  • Po vstupu do budovy a po přezutí si žák vydezinfikuje ruce. ​
  • Nikdo s příznaky začínající nemoci nesmí do budovy školy vstoupit. ​

PODROBNÉ INFORMACE BYLY RODIČŮM ODESLÁNY PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY A E-MAILU, KDE NAJDETE TAKÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

ORGANIZACE VO A LDO BUDE JEŠTĚ UPŘESNĚNA PODLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ A JEJICH ROZDĚLENÍ DO SKUPIN.

V případě nejasností či dotazů se obraťte na své vyučující nebo vedení školy.
Věřím, že vše bez problému zvládneme!

Hana Jungmanová, DiS. – ředitelka školy

 

Pin It on Pinterest

Share This