Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic!

Díky účasti v projektu vznikl ve škole orchestr „Komoráček“. Členové komoráčku pod vedením předáka sestavili kostru projektu a připravili prezentaci, kterou potom sami představili ostatním „mafiím“. Projekt nám umožnil zakoupit hudební nástroje – digitální piano, lesní roh, klarinet a housle.

Naše nové nástroje

Pin It on Pinterest

Share This