Absolventský koncert 23.5.2019.
Ve čtvrtek 23. května se konal slavnostní koncert a vernisáž výstavy našich absolventek. Tato slavnostní událost je závěrečnou zkouškou a přehlídkou uměleckých schopností, které v ZUŠ žáci rozvíjí a zároveň rozloučením se studiem a naší školou.
Z hudebního oboru se letos přestavila jedna absolventka – klavíristka Kateřina Králová ze třídy PhDr. Ondreje Čaneckého. Výtvarný obor, který vede Mgr. Petra Šolcová se loučí s Alicí Bendovou a Julií Brodskou.
V úvodu koncertu zazněla Korunovační fanfára v podání klarinetového kvarteta a následovalo absolventské vystoupení klavíristky. Pestrý repertoár přednesla Kateřina s pomocí svých sester i pana učitele a svým citlivým a velmi muzikálním uměleckým projevem upoutala i dojala celý sál.
V další části se představily výtvarnice svou výstavu i sebe a pozvaly hosty k prohlédnutí jejich prací z posledních několika let. Výstava bude k vidění v prostorách školy do konce června.
Vzácným hostem večera byla také paní starostka, která společně s učiteli a ředitelkou předala absolventkám krásné dárky a zároveň vyjádřila své uznání a poděkování dětem, rodičům i škole.
Na závěr vystoupil host. Bývalá absolventka a nyní studentka konzervatoře Alžběta Imrichová zahrála své oblíbené skladby na klavír a krásně svým přednesem doplnila emotivní atmosféru celého večera.
Sami absolventi a jejich vyučující připravili malé občerstvení pro hosty, čím vytvořili milou příležitost ke sdílení dojmů z koncertu i prohlédnutí celé výstavy nebo jen popovídání s rodinou, přáteli, učiteli a všemi hosty.
Přála bych si, aby naši absolventi zůstali spojeni nejen s naší školou, jako její budoucí hosté, nebo třeba rodiče našich příštích žáků, ale především s uměním jako takovým se vším pozitivním co do života přináší.
Hana Jungmanová, ředitelka ZUŠ

 

 

Pin It on Pinterest

Share This