Akademie umění pro seniory

  • Akademie umění pro seniory je určena pro aktivní seniory, kteří mají chuť umělecky tvořit.
  • Výuka bude probíhat pravidelně jednou týdně v dopoledních hodinách. V hudebním oboru formou individuální lekce (45 minut), ve výtvarném oboru ve skupině (135 minut).
  • Konkrétní obsah výuky bude sestaven lektorem dle individuálních možností i preferencí každého studenta. Tento způsob výuky není vázán žádnými pravidly k obsahu, tempu či dosaženým výsledkům.
  • Podmínkou k zápisu je věk nad 55 let. Upřednostněni budou občané z Doks a nejbližšího okolí.
  • Přihlášku můžete vyplnit on-line, nebo si ji můžete vytisknout a odevzdat do schránky ZUŠ, případně odeslat poštou (ZUŠ Doksy, Sokolská 299, 472 01 Doksy) nejpozději do 23. června 2023. 
  • Akademie bude zahájena v září 2023 pro 10-12 studentů v hudebním a 8- 10 ve výtvarném oboru. Přihláška je platná na jeden školní rok, tedy do června 2024.
  • V případě většího počtu zájemců bude rozhodující datum doručení přihlášky.
  • Účastnický poplatek na jedno pololetí činí 500 Kč. Splatnost za 1. pololetí je do 4. září 2023.

Přihláška do Akademie umění pro seniory

ONLINE PŘIHLÁŠKA NA AKADEMII

 

Pin It on Pinterest

Share This