Akademie umění pro seniory

  • Akademie umění pro seniory je určena pro aktivní seniory, kteří mají chuť umělecky tvořit.
  • Výuka bude probíhat pravidelně jednou týdně v dopoledních hodinách. V hudebním oboru formou individuální lekce (45 minut), ve výtvarném oboru ve skupině (135 minut).
  • Konkrétní obsah výuky bude sestaven lektorem dle individuálních možností i preferencí každého studenta. Tento způsob výuky není vázán žádnými pravidly k obsahu, tempu či dosaženým výsledkům.
  • Podmínkou k zápisu je věk nad 55 let. Upřednostněni budou občané z Doks a nejbližšího okolí.
  • Přihlášku můžete vyplnit on-line, nebo si ji můžete vytisknout a odevzdat do schránky ZUŠ, případně odeslat poštou (ZUŠ Doksy, Sokolská 299, 472 01 Doksy) nejpozději do 23. června 2023. 
  • Akademie bude zahájena v září 2023 pro 10-12 studentů v hudebním a 8- 10 ve výtvarném oboru. Přihláška je platná na jeden školní rok, tedy do června 2024.
  • V případě většího počtu zájemců bude rozhodující datum doručení přihlášky.
  • Účastnický poplatek na jedno pololetí činí 500 Kč. Splatnost za 1. pololetí je do 4. září 2023.
  • Projekt je financován z grantového programu Libereckého kraje a dotace města Doksy

Přihláška do Akademie umění pro seniory

ONLINE PŘIHLÁŠKA NA AKADEMII

Pin It on Pinterest

Share This