Hana Řeřichová, dipl. um.

Hra na klavír, korepetice

Hru na klavír studovala u Petra Slavíka, Teplickou konzervatoř absolvovala ve třídě Hany Turkové v roce 1995. Své vzdělání si od roku 2020 rozšiřuje na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem u Václava Krahulíka, Miloše Honse, Jiřího Holubce a Ivany Ašenbrenerové.
Svou pedagogickou praxi zahájila ihned po absolutoriu na soukromých základních uměleckých školách v Praze (Pro Arte Viva, Orphenica).
V letech 1999 – 2001 doprovázela na klavír mužský pěvecký sbor Abberhondu District Male Choir ve Velké Británii.
Umělecky spolupracovala s profesionálními i amatérskými hudebníky (Paula Jones – klarinet, Lynne Griffin – soprán, Adéla Mičková – mezzosoprán, Milan Řeřicha – klarinet, Lenka Řeřichová – příčná flétna, Zlatuše Sellinger – soprán).
Od roku 2021 vyučuje hru na klavír také na ZUŠ Česká Lípa

rerichova@zusdoksy.cz

Pin It on Pinterest

Share This