Učitelé

Pedagogický sbor

Kateřina Ay – literárně-dramatický obor
Daniela Beránková – školní asistentka – VO, LDO
Bohumila Bidlová, dipl.um. – housle, školní asistentka – HO
PhDr. Ondrej Čanecký – klavír
Hana Jungmanová, DiS. – zobcová flétna, lesní roh
Pavlína Karešová – housle
Naděžda Kovářová, dipl.um. – zpěv, pěvecký sbor, hudební nauka
Antonín Kropáček, DiS. – bicí
MgA. Martina Lánská, DiS. – zobcová a příčná flétna, hudební nauka
Kristina Suske – klavír, korepetice
Svitlana Marešová – klavír
Vladislav Pech – kytara
Mgr. Petra Šolcová – výtvarný obor

 

Pin It on Pinterest

Share This