Výročí ZUŠ

ZUŠka slaví narozeniny!

Prvního ledna letošního roku uplynulo přesně 65 let od založení Lidové školy umění v Doksech. Dnešní Základní umělecká škola je tedy již zralá dáma s rozmanitou historií. O začátcích umělecké výuky v Doksech si můžeme přečíst v kronice školy, kterou založila a pečlivě vedla první ředitelka Blanka Šaarová i její nástupkyně Jiřina Kvapilová. Máme tak docela přesné informace o tom, jak se škola rozvíjela, jak přicházeli a odcházeli učitelé, jak se dařilo žákům, jak těžko se někdy sháněly hudební nástroje i finance na rozvoj školy. Přečteme si také, jaké koncerty, vystoupení a akce škola pořádala, nebo se jich účastnila, včetně spolupráce se slovenskými partnery. V kronice se také dočteme, kteří absolventi školy se rozhodli umění dále studovat a věnovat se mu profesionálně.

Změn, kterými škola prošla je mnoho. Z těch nejdůležitějších zmíním, že neučíme jen v hlavní budově, ale také na pobočce v Dubé a v novém prostoru v Divadle ZUŠ. Povedlo se také navýšit kapacitu školy, což umožní přijmout více žáků, než v minulosti. Ve škole se rozvíjí řada souborů. Spolupracujeme v rámci okresu i kraje a účastníme se větších i menších projektů. Využíváme ve výuce moderní technologie, což nám umožňuje možnost čerpání financí z evropských fondů. Mění se společnost, rodiče i žáci a proto se i učitelé stále vzdělávají a snaží se do výuky aplikovat moderní metodiku.

Dnes je škola v mnohém jiná, ale v tom zásadním vlastně stejná. Stále je jejím posláním a vizí vychovávat žáky, kteří získají umělecké dovednosti a naučí se je prezentovat na veřejnosti. Stejně, jako na začátku si přejeme, aby naši absolventi vnímali umění jako součást svého života, protože kulturu a estetiku přijmou jako důležitou hodnotu.

Výročí je jistě důvodem k oslavě. Proto jsme připravili několik akcí, které s narozeninami souvisí. První z nich je Narozeninový ples, který proběhne 31. března v hotelu Grand. Máte-li chuť slavit společně s námi, neváhejte si zakoupit vstupenky, které jsou k dispozici v Infocentru. Připravujeme bohatý program. Můžete se těšit na předtančení – ukázku latinsko-amerických tanců a také se společně jeden takový tanec naučíme. Nebude chybět vstoupení našich žáků. Připravují se zpěvačky, bicisté, houslisté i školní kapela. Také se budou rozdávat dárky díky slosovatelným vstupenkám.

S každým jubileem se pojí jistě vzpomínání a bilancování. Vhodnou příležitostí bude koncertní setkání s bývalými žáky. Pozvání přijali naši známi absolventi. Můžeme se tedy těšit na skvělý hudební a výtvarný zážitek. Akce proběhne ve čtvrtek 27. dubna, od 17 hodin v Rytířském sále dokského zámku. Konkrétní hosty prozradíme v dubnovém zpravodaji.

Každoročně se zapojujeme do celostátního projektu ZUŠOpen. Letos to bude Zahradní slavnost a to konkrétně v zahradě zámecké. V pátek 2. června se můžete těšit na vystoupení hudebníků i dramaťáků a i výtvarníků na velkém pódiu.

Těšíme se na setkání s Vámi v rámci školních oslav i na dalších akcích.

Hana Jungmanová – ředitelka ZUŠ

 

Oslavy 60. výročí v roce 2018

ZUŠce je letos 60. Slavíme a děkujeme!!

V lednu 2018 slaví naše ZUŠ své významné jubileum, a sice 60 let svého trvání. V roce 1958 byla v Doksech založena hudební škola, ovšem tenkrát ještě jako Základní hudební škola.

O prvním roce jejího fungování si můžeme přečíst v kronice školy toto:

„Dne 1. ledna 1958 se otevřely dveře hudebnímu vzdělání mládeže v Doksech. Toho dne byla uvedena v život základní hudební škola. Její prozatímní vedení bylo svěřeno dosavadní lektorce kursů Osvětové besedy Blance Šaarové, absolventce klavírního oddělení pražské konzervatoře. V tomto prvním roce bylo vyučováno pouze hře na klavír. K tomuto účelu propůjčilo ředitelství ZDŠ jednu ze svých učeben, a to v budově, jíž se říkalo „U Adamů“. Dopolední hodiny v ní trávili žáčkové 1. třídy ZDŠ a jejich učitelka Naďa Havlišová, odpoledne se změnila v hudební stánek. Vlastnili jsme první hudební nástroj, pianino zn. Rösler. Žáků bylo na tomto prahu nové školy pouze 16 od 1. do 3. ročníku. Byli převedeni přijímací zkouškou z kursů OB. První schůzka rodičovského sdružení se konala 29. ledna za přítomnosti všech rodičů. Nálada byla – dá se říci – téměř slavnostní. Na krajskou poradu ředitelů základních hudebních škol byla poprvé přizvána i dokská škola 3. ledna toho roku. Bylo to v Liberci a krajským inspektorem, vzorným a otcovsky starostlivým, byl tehdy Oskar Batěk. Po pololetních prázdninách začala práce s první přípravkou, do které bylo přijato 25 dětí. Dne 17. února přišla milá a nedočkavě očekávaná zpráva od krajského inspektora. Vstoupil v jednání s učitelem houslistou, kterého by rád získal pro dokskou hudební školu. Vyskytla se obvyklá potíž – byt. Přes tuto velkou překážku učitel místo na naší škole skutečně přijal. Dne 14. června byla dosavadní zatimní správkyně školy jmenována ředitelkou a hned potom byl Ludvík Beek, učitel houslí s potřebnou kvalifikací i pedagogickými schopnostmi přeložen na vlastní žádost ze školy v Karlových Varech do Doks. Jaká radost! Na škole tedy od nového školního roku přibude nové oddělení: houslové. A tak se práce nové školy začala slibně vyvíjet.“                                                                                                              Zapsala dne 20. 6. 1959 Blanka Šaarová

První ředitelka Blanka Šaarová i její nástupkyně Jiřina Kvapilová zapisovaly do kroniky poctivě každý rok. Díky pravidelnému zaznamenání nejen faktických informací, ale i osobních dojmů či popisu nálady i atmosféry ve škole si můžeme udělat docela konkrétní obrázek o historii školy. Musím říci, že je to velmi poutavé čtení. O historii školy si můžete přečíst v rubrice historie školy a brzy se můžete těšit na přepis celé kroniky do elektronické podoby.

Jak vypadá škola dnes?

Žáci se vzdělávají ve třech oborech – výtvarném, literárně-dramatickém a hudebním. V hudebním oboru mohou žáci vybírat ze studijních zaměření: zpěv, klavír, housle, bicí, zobcová flétna, klarinet, flétna, lesní roh a kytara. Škola naplnila svou kapacitu, která činí 200 žáků. V posledních pěti letech se ve škole velmi rozvinula spolupráce žáků a činnost souborů, máme zde kytarový, houslový, flétnový soubor i pěvecký sbor a komorní orchestr s pestrým složením. Pravidelně pořádáme koncerty, výstavy i představení. Naši žáci se účastní soutěží ve svých oborech a nezřídka bývají úspěšní i v krajské konkurenci. Velmi nás těší spolupráce na úrovni okresu, díky které vznikly akce, jako ZUŠtour, Putovní galerie ZUŠ nebo projekt společného pěveckého sboru s programem pro školy a školky Letem hudebním světem. Spolupráce je pro žáky velkou motivací a proto vznikají i mezioborové projekty uvnitř školy, ze kterých vznikly například muzikály Karkulka a Růženka. Všechny obory se také představili na celorepublikové akci ZUŠOpen, jejíž první ročník v květnu 2017 byl velmi úspěšný a těšíme se, že letos opět navážeme v ročníku druhém originálním programem. V roce 2016 mohli všichni zájemci listovat kalendářem Dokská procházka, který obsahoval obrázky našich žáků – zajímává místa Doks a okolí doplněné popisným textem paní PhDr. Renaty Mauserové. Umělecky aktivní jsou u nás nejen žáci, ale i učitelé. Obnovili jsme tradici koncertů učitelů. Ten minulý byl zvláštní tím, že měl ambici pomoci a byl tedy uspořádán jako benefiční – výtěžek z dobrovolného vstupného, školami uspořádaných sbírek a darů pomohl handicapované Sárince.

DĚKUJEME !!

Toto krásné výročí je pro nás příležitostí k připomenutí historie i současnosti školy a také k poděkování těm, kteří jsou s ní neodmyslitelně spjati. První poděkování patří první ředitelce paní Blance Šaarové, která se škole oddaně věnovala celých 23 let jako ředitelka a dalších 11 let dále jako učitelka hry na klavír. Nyní již bohužel není mezi námi. Stejně dlouho školu vedla ředitelka Jiřina Kvapilová, která zde působila do roku 2003 a s níž se dodnes potkáváme na akcích školy či přímo v ředitelně při povídání o minulosti i současnosti, za což jí také velmi děkuji!

Atmosféru školy – jejího ducha tvoří především lidé. Proto velký dík patří všem, kteří zde učí, nebo se učí. Bývalí i současní žáci a především bývalí i současní učitelé. Děkujeme!

Co připravujeme k oslavám

U příležitosti oslav výročí připravujeme hned několik akcí, na které se můžete těšit a na které vás také srdečně zveme. První a největší z nich je Narozeninový ples ZUŠ, který proběhne v sobotu 27. ledna od 19 hodin v hotelu Port. Můžete se těšit na vystoupení našich žáků a dalších hostů. Přijďte s námi oslavit narozeniny školy a zároveň se setkat se svými bývalými spolužáky či učiteli, především vy, kdo jste naši školu v minulosti navštěvovali!

Fotografie z plesu si můžete prohlédnout ZDE

Pin It on Pinterest

Share This