Příspěvek tzv. školné

Žáci ZUŠ platí podle Vyhlášky 71/2005 Sb. měsíční příspěvek na úhradu skutečných neinvestičních nákladů spojených s výukou. Nyní se příspěvek od rodičů pohybuje kolem 45% skutečných nákladů na žáka. Zbývajících 55% přispívá zřizovatel formou provozní dotace. Z těchto příspěvků hradí škola náklady na provoz.

HUDEBNÍ OBOR:

Měsíčně Za pololetí
Přípravné studium 140 Kč 700 Kč
Individuální výuka 200 Kč 1000 Kč
Skupinová výuka (2 – 4 žáci na hodině) 140 Kč 700 Kč
Pěvecký sbor – jako součást jiného studijního zaměření zdarma
Pěvecký sbor – samostatné studijní zaměření 140 Kč 700 Kč

 

VÝTVARNÝ OBOR:

Měsíčně Za pololetí
Výtvarný obor 140 Kč 700 Kč

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

Měsíčně Za pololetí
Literárně dramatický obor 140 Kč 700 Kč

Způsob úhrady příspěvku
Rodiče žáka uhradí příspěvek na základě předpisu, který obsahuje částku, variabilní symbol (pro každého žáka jiný!) a číslo účtu. Tento předpis obdrží žák od svého učitele, nebo ředitelky školy. Školné za první pololetí je splatné do konce září a za druhé pololetí do konce února.

Příspěvek se hradí bankovním převodem
ČÚ: 162665320/0600

 

Pin It on Pinterest

Share This