Pro zájemce

PŘIJÍMÁME ŽÁKY DO TĚCHTO OBORŮ:

Hudební obor:

přípravné studium (žáci 5-7 let)
Hudební přípravka, příprava ke hře na nástroj nebo zpěv (lze vybrat jeden z předmětů, nebo libovolně kombinovat. Nejmenším dětem doporučujeme začít jen kolektivní výukou – hudební přípravkou).

Základní studium (od 7 let)
Výběr studijního zaměření – zpěv nebo hra na: zobcovou flétnu, housle, flétnu, lesní roh, kytaru, bicí nástroje, klavír.
Kromě hlavního předmětu žáci navštěvují hudební nauku a nejpozději od 4. ročníku také skupinovou interpretaci (nástrojový soubor, pěvecký sbor…).

Výtvarný obor a Literárně-dramatický obor

Přípravné studium (žáci 5-7 let) – výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin (90 minut)

Základní studium (žáci od 7 let) – výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou (LDO), nebo tří (VO) vyučovacích hodin.

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Rozhodněte se, který obor či studijní zaměření je pro Vás nejzajímavější, můžete se přihlásit i do více oborů. V případě některých nástrojů v případě mladších žáků bude nutná konzultace s učitelem, zda je výběr nástroje vhodný vzhledem k fyzickým předpokladům žáka. Informujte se o způsobu organizace studia, seznamte se s našimi pravidly.

Vyplňte přihlášku a odevzdejte nebo odešlete do školy do 31. května. Nejlépe On-line ZDE.

Na základě přihlášky Vás budeme kontaktovat s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Vyrozumění o přijetí bude odesláno poštou nejpozději na začátku července. Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny ve škole a na webu.

TALENTOVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA:

Na základě přijaté přihlášky bude žák pozván k talentové přijímací zkoušce. Jde o nenáročné ověření předpokladů k umělecké činnosti a především seznámení s žákem a předání informací o průběhu studia. Na zkoušku není třeba se předem připravovat.

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

  • VÝŠE ŠKOLNÉHO?            

VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR          700,- (za pololetí)

HUDEBNÍ OBOR      PŘÍPRAVNÉ STUDIUM                  700,- (za pololetí)
ZÁKLADNÍ STUDIUM                    1000,- (za pololetí)
výuka ve skupince                         700,- (za pololetí)

  • CO BUDEME K VÝUCE POTŘEBOVAT?

Výtvarný obor – přezůvky a pracovní oděv, veškeré pomůcky k výuce zajistí škola, žáci přispívají 200,- na školní rok
Literárně dramatický obor – přezůvky a pohodlné oblečení
Hudební obor – noty a nástroj dle domluvy s vyučujícím. Nákladnější nástroje je možné si v prvních letech studia zapůjčit. Půjčovné činí 50,- na měsíc a platí se pololetně.

  • ZUŠ NENÍ KROUŽEK?

Základní umělecká škola se řídí Školským zákonem a kvalita výuky je garantována Rámcovým vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Veškeré personální náklady jsou financovány ze státních prostředků a škola tedy musí garantovat odbornou výuku kvalifikovanými učiteli.

Abychom mohli kvalitu zajistit, vyžadujeme pravidelnou docházku žáků. Nutná je také domácí příprava dle zadaných úkolů. Žáci jsou klasifikování a na konci školního roku dostávají vysvědčení.

Pro každý obor a ročník jsou nastavena kritéria, která musí žáci zvládnout k postupu do dalšího ročníku. Kritéria jsou uvedena ve Školním vzdělávacím programu. (najdete jej na webu školy nebo u vyučujících).

Máte-li další dotazy, kontaktujte nás elektronicky reditelka@zusdoksy.cz, telefonicky 702 054 453, 607 044 120, nebo osobně po předchozí domluvě ve škole.

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Pin It on Pinterest

Share This