Hudební obor

Charakteristika oboru
Hudební obor vzdělává žáky v různých studijních zaměřeních dle volby hudebního nástroje nebo zpěvu. Součástí výuky je praktické ovládnutí technických možností hudebního nástroje nebo pěvecké techniky, což vede k možnosti uměleckého vyjádření tímto způsobem. V teoretické části studia se žák vzdělává v hudební teorií, nauce o hudebních nástrojích a dějinách hudby.

Organizace výuky
Žáci navštěvují výuku zpravidla 2x týdně – 1 hodina individuální výuky dle studijního zaměření (v jedné vyučovací hodině mohou být současně vyučováni až 4 žáci), 1 hodina kolektivní výuky hudební nauky. Žáci vyšších ročníků navštěvují také výuku skupinové interpretace.
Konkrétní organizační informace dle studijních zaměřeních jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu vždy u tabulky studijního plánu.

Přípravné studium
Je určeno pro děti ve věku 5 – 7 let. Nejmenší se u nás vzdělávají v těchto předmětech: Hudební přípravka, Příprava ke hře na nástroj (sólovému zpěvu). Z těchto předmětů lze libovolně vybírat a kombinovat je.
V přípravném studiu klademe důraz na přirozené rozvíjení talentu dětí formou hry.

Malý umělec
Přípravné umělecké studium (první ročník 1/0) napříč třemi obory – hudební, výtvarný, literárně-dramatický, určené pro žáky ve věku 5-6 let.
Cílem Malého umělce je seznámit s obsahem a motivovat nejmladší žáky k dalšímu studiu uměleckých oborů. Hravou formou rozvíjíme umělecké schopnosti a dovednosti na elementární úrovni. V rámci výuky také zjistíme jejich talentové předpoklady a pomůžeme s výběrem konkrétního uměleckého oboru, ve kterém mohou žáci pokračovat v druhém ročníku přípravného stupně (2/0).

Hra na klavír
Klavír patří k oblíbeným nástrojům pro své bohaté zvukové a výrazové možnosti. Lze jej využít jako nástroj sólový i doprovodný. Cílem výuky je otevřít žákovi cestu do světa hudby, vytvořit kladný vztah ke zvolenému nástroji, ukázatmu možnosti využití klavíru, usilovat o rozvoj osobnosti žáka po stránce umělecké. Hra na klavír, jakožto jeden z mála hudebních nástrojů, mimo jiné též rozvíjí harmonické cítění žáka. Studium nabízí široké spektrum možností, jak pro žáky velmi talentované, kteří směřují k profesionální dráze, tak i pro žáky, kteří chtějí využít hru na klavír jako svého koníčka. Výuka klavíru je vhodná již od pěti let věku dítěte. Součástí výuky je i čtyřruční a (nebo) skupinová hra. Žák také může nahlédnout do světa improvizace. Znalost klavírní hry je výhodou a žádanou dovedností při studiu učitelských oborů na středních a vysokých školách.

Hra na varhany
Využití varhan je široké – jsou nejen nástrojem koncertním, ale slouží také jako doprovodný nástroj. Cílem studia je vytvořit u žáka trvalý vztah k hudbě a k varhanám. Při přijetí žáka do prvního ročníku se předpokládá určitá průprava v klavírní hře. Předpokládaná příprava je asi 3 – 4 roky. Dostatečnost je na zvážení pedagoga varhanní hry. Výuka je směřována k sólové hře, ale i k doprovodu nástrojů či zpěvu. Součástí studia na varhany je seznámení s konstrukcí a stavbou nástroje, s historickým vývojem, různými typy nástrojů. Každý nástroj je svým způsobem originál, určený
ke konkrétnímu prostoru.

Hra na kytaru
Hra na kytaru jako předmět patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Kytara se uplatňuje jako nástroj sólový, doprovodný, ve spojení s jinými nástroji, v komorní, taneční, profesionální i amatérské hudbě. Tato skutečnost vychází z bohaté hodnotné literatury, která obsahuje všechna hudební stylová období. Píší pro ni i současní skladatelé. Hra na tento nástroj je obtížná a vyžaduje od žáků hodně trpělivosti a píle.

Hra na housle
Hra na housle se může vyučovat již od pěti let dítěte, kdy jsou takto malé děti velmi vnímavé a tvárné. Při hře na housle se rozvíjí nejen logické a abstraktní myšlení, ale také pohybová a manuální zručnost dítěte. Je velice důležité dbát od samého začátku na správné technické provádění hry a návyky. Využití houslové hry je poměrně široké, od individuální interpretace přes souborovou hru až po orchestrální a to napříč téměř všemi interpretačními styly.

Hra na zobcovou flétnu
Hra na zobcovou flétnu je vhodná pro děti již od pěti let. Tento nástroj se uplatní jako sólový s doprovodem akordického nástroje, nebo jako člen komorního souboru. Při výuce se zejména snažíme dbát na správné dýchání a správný postoj. Žák začíná hrát na sopránovou zobcovou flétnu a v průběhu studia se seznámí se všemi ostatními druhy zobcové flétny (altová, tenorová, basová).

Hra na příčnou flétnu
Hra na tento nástroj je obvykle vhodná pro děti od 10 let – podle fyzické vyspělosti lze začít s výukou již dříve. Příčná flétna patří do skupiny dřevěných dechový nástrojů. Její uplatnění je nejen sólové s doprovodem akordického nástroje, ale také jako člen komorního souboru či orchestru. Při výuce příčné flétny dbáme především na správné držení nástroje, správné dýchání a tvoření tónu. V prvním ročníku se soustředíme na dokonalé osvojení nátisku. Rozhodně nevyžadujeme od žáka rychlé rozšiřování rozsahu nástroje.

Hra na klarinet
Klarinet patří mezi mladší nástroje, ale svou oblibu získal také díky své všestrannosti a velkému rozsahu. Hra na tento nástroj je obvykle vhodná pro děti od 10 let – podle fyzické vyspělosti lze začít s výukou již dříve. Jeho uplatnění jenejen sólové s doprovodem akordického nástroje, ale také jako člen komorního souboru či orchestru. Žáci se učí klarinet znát, složit a pečovat o něj. Základem je správné dýchání, usazení rukou, nasazení a ukončení tónu a synchronizace mezi jazykem a prsty.

Hra na lesní roh
Lesní roh patří do skupiny dechových nástrojů žesťových a do našich krajin byl přivezen z Francie díky iniciativě hraběte Šporka. Dříve lovecký roh hrající pouze několik tónů byl později zdokonalen a opatřen mechanikou. Dnes je tento nástroj nepostradatelnou součástí symfonického orchestru i komorních seskupení. Jako sólový nástroj si jej vybrali pro své skladby hudební mistři jako W. A. Mozart, A. R. Rosetti, J. V. Stich Punto a další.
Na lesní roh přijímáme žáky podle fyzické vyspělosti nejdříve od 8 – 10 let. Předchozí zkušenost s hrou na jiný nástroj je výhodou, ale rozhodně není podmínkou. Naší strategií je kvalitní zvládnutí základů hry na nástroj a následné zařazení žáka do skupinové interpretace. Věříme, že právě brzké uplatnění žáka v kolektivní hře je největší motivací pro další zdokonalování vlastní hry na nástroj.

Hra na bicí nástroje
Jde o nejstarší nástroj této planety od počátku, co lidstvo začalo vnímat rytmus. Jeho hlavním metronomem je srdce, u člověka spjatý s náladou a fantazií, pro vyjádření jeho vnitřních nebo vnějších pocitů. Používá se jako doprovodný nástroj – zvuk neurčité výšky (bubny, bubínky, triangl, klasická bicí souprava) nebo jako melodický nástroj – s vyladěným tónem (xylofon, vibrafon, zvonkohra a jiné metalofony, příp. tympány. Zvuk nebo tón docílíme úhozem paličky různého tvaru a délky na úderovou plochu bicího nástroje.

Sólový zpěv
Cílem pěvecké výchovy na prvním stupni je zachování dětského charakteru hlasu, jeho lehkosti a přirozenosti, výuka se zaměřuje na zvládnutí základních pěveckých návyků a dovedností jako je správný postoj při zpěvu, správné dýchání, správná výslovnost, čistá intonace, hlasová hygiena.
Druhý stupeň je zaměřen na rozvoj již získaných dovedností. Během studia se žáci mohou zaměřit na konkrétní žánr (klasický zpěv, pop, muzikál atd.) při výuce moderního zpěvu se žáci seznámí s technikou zpěvu na mikrofon.

Sborový zpěv
Sborový zpěv je kolektivní předmět, ve kterém se žáci seznámí se základními prvky pěvecké techniky (správný postoj při zpěvu, dechová technika, tvoření tónu, artikulace, rytmus, intonace). Naučí se zde pracovat s textem, výrazem vyjádřit obsah písně, dále pak orientovat se v notovém zápise jednohlasých i vícehlasých písní. Součástí výuky je i prezentace sboru na koncertech a na veřejných vystoupeních.

Kalendář událostí

Červenec 2024
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« Čvn   Srp »

Projekty

Pin It on Pinterest

Share This