Literárně dramatický obor

0037Studijní zaměření: LITERÁRNĚ DRAMATICKÁ TVORBA

Přípravné studium – Dramaťáček
Je určeno pro děti ve věku 5 – 7 let. Dramatická výchova rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků, pomáhá jim k samostatnosti, vnímání a objevování sebe sama a okolního světa. Učí je vyjadřovat své pocity hlasem i pohybem, vede je ke spolupráci ve skupině. Dramatická výchova pomáhá k celkovému rozvoji osobnosti dítěte. Součástí tohoto předmětu jsou i občasné vycházky do okolí a tento předmět bude vyučován jako kolektivní výuka (4-10 žáků). Výuka probíhá jednou týdně v dvouhodinovém bloku.

Základní studium
Výuka je určena pro žáky od 7 let – I. stupeň, od 15 let – II. stupeň. Žáci jsou vzděláváni ve dvou předmětech: Dramatická tvorba a Divadelní soubor. Výuka probíhá ve skupině 4 – 10 žáků jako 2 hodinový blok jednou týdně (Dramatická tvorba) a dvouhodinový blok jednou za 14 dní (Divadelní soubor – od 4. ročníku).
Dramatická tvorba se skládá z tvořivé improvizace, uměleckého přednesu, pohybové a hlasové průpravy a práce v souboru. Tento předmět pomáhá dítěti rozvíjet soustředěnost, spontánnost a sebekázeň, tvořivost a samostatnost, prohlubují se a zdokonalují pohybové a hlasové dovednosti. Učí se improvizovat a pracovat s rekvizitami. To vše nenásilnou cestou prostřednictvím cvičení a her. V praktické části si žáci rozšíří znalosti v oblasti dějin divadla. Předmět bude vyučován jako kolektivní výuka (max.10 žáků).

V Divadelním souboru se žáci seznámí se zásadami kolektivní spolupráce. Uplatní zkušenosti z nižších ročníků a ponoří se do atmosféry „OPRAVDOVÉHO DIVADLA“. Budeme si vyprávět, hrát a zkoušet různé formy jevištního projevu. Navštívíme divadelní představení a dozvíme se více o divadlech jako takových. Divadelní soubor se vyučuje ve skupině min.5 žáků.

Pin It on Pinterest

Share This