Mgr. Petra Šolcová

0072Výtvarný obor

Vystudovala obor výtvarná výchova a společenské vědy na pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Učila výtvarnou výchovu i jiné obory na ZŠ v Dubé, Starých Splavech a Ústí nad Labem. Od roku 2010 vyučuje výtvarný obor v ZUŠ Doksy. Od školního roku 2015/2016 je učitelkou výtvarné výchovy na 2. stupni v ZŠ v Jestřebí.

Je členkou Podbezdězského spolku intelektuálního, poetického a okrašlovacího v Dubé a lektorkou různých výtvarných tvořivých kurzů pro veřejnost.

solcova@zusdoksy.cz

Pin It on Pinterest

Share This