Bohumila Bidlová, dipl.um.

Hra na housle, školní asistentka pro hudební obor

Po absolutoriu na Pražské konzervatoři (2004) se začala věnovat historicky poučené interpretaci staré hudby. Je členkou klasicistního orchestru Ensemble 18+, spolupracuje s řadou dalších českých souborů staré hudby – Musica Florea, Ensemble Inégal, Czech Ensemble Baroque. Vystupuje též s Pražským komorním orchestrem (PKO). Od roku 2017 studuje Akademii staré hudby při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Už při studiu na konzervatoři začala vyučovat na ZUŠ Biskupská, Praha 1, kde působila do roku 2016.
V ZUŠ Doksy vyučuje od září 2019.

bidlova@zusdoksy.cz

Pin It on Pinterest

Share This