50 let života a výuky v Doksech
Tak zněl podtitul koncertu třídy pana učitele PhDr. Ondreje Čaneckého, který nebyl tentokrát jen klasickou „besídkou“. Je to právě 50 let od doby, kdy pan Čanecký nastoupil do tehdejší Lidové školy umění pod vedením paní ředitelky Šaarové.
Během své pedagogické kariéry vychoval celou řadu klavíristů, klarinetistů i klávesistů. To vše s ochotnou pomocí své manželky Elišky. Někteří z žáků pokračovali studiem na uměleckých školách a ti nejtalentovanější se věnují hudbě profesionálně dodnes.
Koncert čítal 70 účastníků – diváků i účinkujících a mezi vystupujícími nechyběli kromě současných žáků hosté z řad bývalých studentů, kolegů s jejich soubory (například z Mnichova Hradiště nebo České Lípy). Na závěr zazněl Brahmsův Uherský tanec v podání pana učitele a jeho žáka Luďka Šabaky.
Mezi diváky byla celá řada bývalých žáků ze třídy pana Čaneckého včetně šesti pamětníků, kteří chodili do naší ZUŠ již v roce 1969 tedy před zmíněnými 50 lety.
V sále vládla velmi dojemná atmosféra. Kromě poděkování za mnohaletou pedagogickou činnost a neúnavnou práci pro školu od ředitelky se s gratulací přidali i bývalí žáci a další hosté.
Milým překvapením pro pana Čaneckého byla v rámci závěrečné pedagogické rady i osobní návštěva paní starostky Evy Burešové a pana hejtmana Martina Půty, kteří přišli rovněž poděkovat a gratulovat.
Pan učitel Ondrej Čanecký bude i nadále vyučovat v naší škole. Nejeden z nás by mu mohl závidět energii a zapálení, se kterým se žákům věnuje a i přes pokročilý věk je tak důležitým a platným členem našeho pedagogického týmu.
Jak je z jeho práce znát a jak také sám řekl: „hudba a učení je smyslem jeho života!“
Hana Jungmanová, ředitelka ZUŠ

Pin It on Pinterest

Share This