ZVEME VÁS NA Absolventský film v pondělí 23.11.2020 od 18 hodin!

Loučení s našimi absolventy je každoročně důležitou a slavnostní událostí. Všichni se společně představí na Absolventském koncertě a vernisáži výstavy za účasti rodičů, přátel, učitelů, spolužáků a paní starostky nebo i dalších zástupců zřizovatele.

Na jaře 2020 jsme byli nuceni improvizovat, jelikož epidemická situace tradiční formu neumožnila. A tak vznikl film s názvem ABSOLVENTI 2020. V den plánovaného koncertu – 23. června probíhalo od rána nahrávání jednotlivých absolventských vystoupení a odpoledne jsme za účasti pana místostarosty, paní starostky a učitelů předali žákům absolventská vysvědčení a vzpomínkové dárky. Pro rodiče a veřejnost zatím zůstaly koncert i výstava utajeny. Celkové zpracování záznamu – výběr správné verze každé skladby, sestříhání, vložení absolventských výtvarných prací, doplnění titulků a záznamu z odpoledního předávání bylo časově dosti náročné. Konečná verze byla hotova na konci října a pro zveřejnění jsme se rozhodli zvolit symbolické datum 23. listopadu, tedy přesně pět měsíců od pořízení nahrávek.

Prosím, uvařte si oblíbenou kávu, nebo čaj, pohodlně se usaďte a klikněte na odkaz.

https://youtu.be/Y8IpGos08OY

Užijte si sledování Absolvenského filmu!!

Dovolte mi představit absolventy ZUŠ 2020:

Hudební obor:

Pavla Červová – klarinet (třída Ondreje Čaneckého a Denisy Hruškové) Karolína Hencová – housle (třída Pavlíny Karešové) Vojtěch Henc – housle (třída Pavlíny Karešové) Vojtěch Ježek – housle (třída Pavlíny Karešové) Kateřina Stuchlá – housle (třída Pavlíny Karešové) Aneta Šlamborová – zpěv (třída Naděždy Kovářové) Kateřina Petrusová – zpěv (třída Naděždy Kovářové) Pavlína Kindlová – zobcová flétna (třída Hany Jungmanové)

Výtvarný obor:

Viktorie Strejčková, Kateřina Pokorná, Kristina Opálková a Pavlína Kindlová (všechny ze třídy Petry Šolcové)

Literárně dramatický obor:

Kateřina Stuchlá (ze třídy Gabriely Bártové a Kateřiny Ay)

Pin It on Pinterest

Share This