SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ A ČEKATELŮ
DLE OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20
PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SPLNILI ŽÁCI S TĚMITO ČÍSLY:
HUDEBNÍ OBOR:
ZAŘAZENI:
Hra na kytaru: č. 7, 29
Hra na klavír: č. 21, 34, 35, 36, 37, 39, 41
Sólový zpěv: č. 4, 18
Přípravná hudební výchova: č. 1, 5, 10, 15, 27, 28, 43
Hra na zobcovou flétnu: č. 13, 17, 24, 42
Hra na housle: 2, 3, 4, 22, 23, 26, 38
Hra na bicí nástroje: č. 25, 31, 32

ČEKATELÉ: č. 8, 9, 11, 14, 19, 20, 30, 33.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:
ZAŘAZENI: č. 200, 201.

VÝTVARNÝ OBOR:
ZAŘAZENI: č. 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
ČEKATELÉ: č. 101, 107, 108

NAHLÉDNOUT DO PŘIJÍMACÍCH PROTOKOLŮ (SPISŮ) LZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ 1. A 2. ČERVENCE 2018 OD 9 DO 11 HODIN.

Pin It on Pinterest

Share This