SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ A ČEKATELŮ DLE OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SPLNILI ŽÁCI S TĚMITO ČÍSLY:

HUDEBNÍ OBOR – ZUŠ Doksy:
ZAŘAZENI:
Hra na housle: č. 403, 425, 429.
Hra na klavír: č. 410, 413, 415, 430.
Hra na kytaru: č. 422, 432, 434.
Hudební přípravka: č. 401, 402, 405, 411, 414, 419, 420, 424, 431, 433.
Hra na zobcovou flétnu: č. 404, 407.
ČEKATELÉ: č. 406, 409, 418, 421, 423, 427, 428, 435.

VÝTVARNÝ OBOR – ZUŠ Doksy:
ZAŘAZENI: č. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR – ZUŠ Doksy:
ZAŘAZENI: č. 200, 201, 202, 203, 204, 205.

HUDEBNÍ OBOR – pobočka Dubá:
ZAŘAZENI:
Hra na housle: č. 2, 10, 12, 13, 14.
Hra na klavír: č. 3, 9, 15, 16, 18.
Hra na zobcovou flétnu: č. 4, 5, 6, 7, 11.
ČEKATELÉ: č. 1, 8.

VÝTVARNÝ OBOR – pobočka Dubá:
ZAŘAZENI: č. 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115,
116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.
ČEKATELÉ: č. 104, 114, 117.

NAHLÉDNOUT DO PŘIJÍMACÍCH PROTOKOLŮ (SPISŮ) LZE 8. A 9. ČERVENCE 2021 po předchozí telefonické domluvě
(tel. 702 054 453) v čase OD 10 DO 14 HODIN.

Pin It on Pinterest

Share This