První radostnou akcí nového školního roku bylo slavnostní otevření pobočky ZUŠ v Dubé. Je to důležitá událost pro naši školu, kterou společně s námi oslavili obě paní starostky i další zástupci měst Doksy a Dubá, čtyři paní učitelky, které budou na pobočce vyučovat flétnu, klavír, housle a výtvarnou tvorbu a většina z 39 žáků s rodiči. V pátek 3. září jsme společně přestřihli pásku před „klubovým domem“ v Dlouhé ulici v Dubé a zahájili tak výuku.

Chtěla bych poděkovat zastupitelům obou měst v čele s jejich starostkami za podporu tohoto záměru a také za vstřícné jednání při všech organizačních záležitostech. Za spolupráci děkuji také paní ředitelce ZŠ Dubá Jindřišce Skalické, Bc. Janě Strnkové (MěÚ Doksy), vedoucí pobočky Mgr. Petře Šolcové a všem ostatním, kteří pomáhali.

Věřím, že naše nové žáky čeká mnoho krásných uměleckých zážitků a že se budou v ZUŠ cítit jako doma!

Za fotografie děkuje slečně Kláře Dedkové

Pin It on Pinterest

Share This