V letošním školním roce máme rekordní počet absolventů – 11 v hudebním 2 v literárně-dramatickém a 1 ve výtvarném oboru, celkem tedy 14.

Rozhodli jsme se tedy pro jinou realizaci slavnostního rozloučení i koncertů.

V úterý a ve středu 10. a 11. května se můžete těšit na Absolventské koncerty (představní a vernisáž), které proběhnou vždy od 17 hodin v sálku ZUŠ.

Slavnostní ceremoniál, jehož součástí bude úvodní slovo paní starostky, představení absolventů, předání dárků, absolventských listů z rukou paní starostky, vyučujících a ředitelky školy a krátké hudební vystoupení proběhne ve čtvrtek 19. května od 17 hodin v Rytířském sále dokského zámku. 
V závěru vnikne i prostor pro společenské setkání s drobným občerstvením, které bude příležitostí pro společné vzpomínání, popovídání s rodiči, žáky a hosty.

Srdečně zveme na koncerty i slavností rozloučení.

 

Pin It on Pinterest

Share This