ZUŠka se znovu připojila k projektu na ZÁCHRANU VARHAN v místním kostele.

V sobotu 11.prosince proběhl plánovaný Adventní koncert v kostele sv. Bartoloměje a panny Marie Montserratské v Doksech. Akci nám umožnil pan děkan Hájíček za podpory pana varhaníka Pavla Hrubeše. Chtěla bych jim tímto velmi poděkovat za příležitost si zahrát v tak úžasném akustickém prostředí v tomto příjemném adventním čase. Ráda bych poděkovala i paní Marii Korcové za její obětavou pomoc při přípravách na vystoupení.
Na koncertě vystoupili naši žáci spolu s hosty-bývalými absolventy zušky a s učiteli, kteří koncert připravovali. Měli jsme možnost si poslechnout mnoho skvělých skladeb pro zpěv, na housle, klarinet, flétnu a samozřejmě i varhany. Pro žáky z klavírního oddělení je toto nová a jistě přitažlivá zkušenost zahrát si na takový nástroj jakým jsou klasické varhany.
Děkujeme posluchačům, milému publiku za přízeň, účast a finanční příspěvek, který bude použit na chystanou a plánovanou opravu zdejšího nástroje.
Za celý kolektiv zušky vyslovuji přání, abychom mohli i v příštím roce opět zorganizovat další koncert, neboť tento byl pro nás velkou motivací. Těšíme se opět na příští setkání.
Kristina Suske – učitelka ZUŠ

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ NA ZÁMKU

Ve středu 15. prosince se uskutečnil Vánoční koncert ZUŠ. Byla to první příležitost od rekonstrukce zámku, kdy naši žáci mohli rozeznít krásný Rytířský sál.
Velký prostor působil slavnostně a krásně podpořil příjemnou předvánoční atmosféru a krásná akustika donesla všechny tóny až do posledních diváckých řad.
Po mnoha měsících s pandemickými omezeními byla znát na žácích i učitelích nervozita. V podstatě všechna vystoupení byla ovlivněna častou absencí žáků kvůli nemoci či karanténě a na do posledního dne se upravovalo obsazení v souborech. Moderátorky – Klárka a Zuzka ze třídy literárně-dramatického oboru měly po všech změnách značně poškrtaný scénář, ale i s tím se velmi dobře „popraly“ a svou roli zvládly!
I přes všechny překážky je velmi dobře, že se koncert mohl konat i s přítomností veřejnosti. Žáci znovu získali motivaci, rodiče mohli být pyšní na svoje šikovné děti. Pro všechny to byla další zkušenost a hlavně radost, že jsme to všechno úspěšně dotáhli do konce!
Děkuji rodičům a divákům za podporu, žákům za maximální snahu a učitelům za jejich dobrou práci.
Děkuji Kultuře Doksy za skvělou spolupráci!
Hana Jungmanová – ředitelka ZUŠ

Pin It on Pinterest

Share This