Vážení rodiče, milí žáci.
Na základě rozhodnutí Vlády ČR, Ministerstev školství a zdravotnictví a metodických materiálů, které jsme obdrželi
můžeme od pondělí 12. 4. opět zahájit alespoň částečně PREZENČNÍ VÝUKU.

Prezenčně bude probíhat individuální výuka v hudebním oboru (1 žák s učitelem) a výjimkou zpěvu, který bude nadále distančně.
Kolektivní výuka – tedy výtvarný a literárně-dramatický obor a kolektivní předměty v hudebním oboru budou nadále vyučovány distančně on-line.
Konkrétní informace k případným úpravám rozvrhu získáte od svých vyučujících.

Podobně jako při otevírání škol v září a prosinci jsou i nyní nastavena přísná hygienická pravidla pro žáky a to zejména nošení chirurgických roušek nebo respirátorů a dezinfekce rukou při příchodu do budovy školy, použití WC apod. Přítomnost dalších osob (rodičů) není standardně možná. (Lze ji povolit jen v odůvodněných případech)

Vyučující jsou povinni nosit ve škole respirátor a pravidelně se testovat. Žáků se testování v ZUŠ při individuální výuce netýká, a to ani v případě, že nejsou aktuálně testováni ve své škole kvůli trvající distanční nebo rotační výuce. Z tohoto důvodu apelujeme na rodiče, aby při sebemenším podezření či příznacích nemoci, případně podezření na kontakt s nakaženým a čekání na výsledky testování neposílali žáka do ZUŠ a domluvili se s vyučujícím na distanční hodině.

Velmi se těšíme na naše žáky!
Buďme, prosím, i nadále opatrní!

Hana Jungmanová, DiS. – ředitelka školy

Pin It on Pinterest

Share This