Ve škole je v těchto dnech trochu smutno. Děti i učitelé jsou doma. Občas se tady zdrží paní ředitelka nebo pan školním, aby zařídili to nejnutnější, případně některý z učitelů pro noty či pomůcky.

UMĚLECKÁ VÝUKA VŠAK POKRAČUJE DÁL!!

Každý u učitelů je se svými žáky pravidelně v kontaktu, ať už pomocí e-meilu, telefonu, nebo jiných on-line nástrojů. Posílají se audio i video nahrávky, fotografie a zvukové zprávy. Probíhají on-line hodiny. Je to něco úplně nového, na co jsme nebyli zvyklí a co se stále učíme. není to jednoduché a většině učitelů tento způsob výuky zabere mnohem více času, než běžné vyučování ve třídě.

Jak konkrétně probíhá výuka v jednotlivých třídách se můžete dočíst PRÁVĚ ZDE (Postupně budou vloženy příspěvky ze všech tříd)

GABRIELA BÁRTOVÁ – LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Nikdy bych neřekla, že učení na dálku může být náročnější než normální denní výuka.
Je však vidět, že děti mají dramatický obor rádi a mají k němu kladný vztah. Se zadanými tématy se každý pere podle svých možností a sil. Je až neuvěřitelné, co vše dokáží, jak s pomocí rodičů nebo úplně sami. Ukázala se nám jejich tvořivost a šikovnost. Moc dětem za to děkuji a mají velkou pochvalu.
ZDE se můžete podívat, jak jsou „dramaťáci“ šikovní!

PETRA ŠOLCOVÁ – VÝTVARNÝ OBOR
Přesto že se nemůžeme setkávat ve škole, snažila jsem se žáky podpořit v jejich dalším tvoření. Chápu, že doma nemají tolik pomůcek jako u nás ve škole, proto jsem se snažila vymyslet pro žáky snad na pomůcky ne tak náročné úkoly.
Mladší žáci měli vyrábět dvourozměrné loutky k jednotlivým zadaným pohádkám.
Přípravka (předškoláci a 1 .třída ZŠ) pracovala na pohádce O veliké řepě, 1.ročník měl za úkol vytvořit loutky k pohádce O Sněhurce. Žáci 2. a 3.ročníku vyráběli loutky k pohádce O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku.
Přišli mi fotografie s krásnými loutkami, obrázky k pohádkám a dvě moc povedená videa. Jedno bylo od Dorisky Krausové s pohádkou O veliké řepě. Druhé vytvořila Šárinka Maršíková a zahrála v něm krásný úryvek z pohádky O Sněhurce.
Před velikonočními svátky všichni vytvářeli velikonoční přání a mohli se pochlubit velikonočními dekoracemi. 
Starší žáci vytvářeli portrét technikou asambláže z předmětů obvykle se nacházejícími v domácnosti, která byla inspirována G. Arcimboldem. Měli ještě za úkol odpovědět na pár jednoduchých otázek a vymyslet jméno pro vytvořený portrét. Také pracovali na módních modelech, většinou šatech, stejnou technikou.
V posledním ročníku pracují hlavně na kuchyňských zátiších volnou technikou a na realizaci jiných svých nápadů určených na absolventskou výstavu. Ty zatím necháváme v tajnosti.
Dalším jejich úkolem bylo namalovat či nakreslit svůj výhled z okna a spolu s fotografií mi své výtvory zaslat. Z těchto obrázků si necháme vyrobit pexeso na stránkách rajce.net, kde si pod odkazem solcovapetra.rajce.net můžete všechna díla našich žáků prohlédnout a pochválit jejich snažení. Budu tam postupně dodávat další alba s dalšími zadanými úkoly.
Všichni se moc snaží a někteří pracují i nad rámec zadaných úkolů, protože většina z nich tvoří velmi ráda. Zaslouží si proto obrovskou pochvalu.

PAVLA KAREŠOVÁ – HOUSLOVÁ TŘÍDA
On-line výuka houslí nás baví a posunula všechny žáky dál. Také jsme se naučili natáčet videa. Ukázalo se, že to není až tak jednoduché. Zvládli to ale všichni báječně. Někteří z videa vytvořili doslova umělecké dílo. Například Matyáš Jelínek nahrál barokní skladbu v dobovém kostýmu. Za kamerou byl mladší bratr Jakub. Toto dílo i ostatní stojí za shlédnutí. Koukněte na kanál YouTube a sledujte facebookovou stránku ZUŠ Doksy.

Sestřih videí žáků      Video Matyáš Jelínek      Jeleni – Hit the Road Jack

MARTINA LÁNSKÁ – FLÉTNOVÁ TŘÍDA
Hudba nám přináší radost v každé situaci, i v této neobvyklé době, kterou nyní prožíváme. Mladí flétnisté z mé třídy jsou toho důkazem. Flétnu neopustili a svědomitě zdokonalují své umění. Sami nebo s pomocí rodičů nacvičují nové skladbičky. Každotýdenní nahrávky jsou jakýmsi pomyslným „dalším stupněm na žebříčku“ a jeho „zdolání“ působí radost na obou stranách. Je krásné sledovat, jak pěkných a pozitivně naladěných výkonů jsou děti schopny. Dětem i rodičům za toto nasazení moc děkuji!      Video – Péťa   Video – Barborka

BOHUMILA BIDLOVÁ – HOUSLOVÁ TŘÍDA
Má houslová třída je plná malých houslistů, začátečníků. Distanční výuka pro nás všechny byla a stále je veliké dobrodružství. Naším nejdůležitějším průvodcem na této cestě jsou rodiče žáčků. Obětavě točí videa, pouští dětem má videa s doprovody a s instrukcemi k novým skladbám. Při našich online hodinách se stali mou prodlouženou rukou. Většina z nich už má za sebou premiéru v ladění houslí přes WhatsApp či Skype; a naladit dětské housličky je často velký oříšek i pro profesionály! Když slovní pokyny a ukázka nestačí, pomohou dětem i s držením nástroje, což je v počátcích hry na housle to nejdůležitější. Patří jim můj velký dík! Všichni moji žáčci pilně cvičí a přesto, že už se moc těšíme na hodiny, kde bude možné si společně naživo zahrát, distanční výuka nám přinesla spoustu nových zážitků a inspirace. Video – Adélka s Ivankou   Video – Míša

KRISTINA SUSKE – KLAVÍRNÍ TŘÍDA
Když došlo k uzavření školy, tak jsem si vlastně ani nedovedla dost dobře představit, jak budu učit na dálku. Měla jsem z toho zpočátku velkou hrůzu. Postupně jsem však zjistila, že to jde, a že je to svým způsobem docela zajímavá práce. Společně se žáky jdeme nyní zcela novou cestou, mnohému se učíme a musím říci, že nás to i více sbližuje. Konečně také nahlédnu přes video spojení, které jsem předtím ani nepoužívala, do pokojíčků žáků a vidím, na jaký nástroj doma cvičí. Dostávám od žáků krásné nahrávky, ze kterých si tvořím archiv. Později se k tomu opět vrátíme a budeme se moci potěšit pěknými skladbami. Chtěla bych vyslovit velkou pochvalu mm žákům za to, jak zvládají v této obtížné době své úkoly na klavír. Pro nás všechny jsou to nové zkušenosti a jistě nás to posouvá a obohacuje. ZDE můžete sledovat některé ukázky mých žáků a sdílet takto s nimi jejich klavírní snažení a radost  toho, že se daří. KLAVÍRU ZDAR!!!

VLADISLAV PECH – KYTAROVÁ TŘÍDA
Distanční vzdělávání, situace do které jsme byli vrženi, tak náhle a bez skrupulí. Z počátku jsem se opravdu hledal… jak na to? Též navazování spolupráce s dětmi, potažmo s rodiči, chvíli trvalo. Jak vlastně komunikovat? Avšak díky perfektnímu přístupu rodičů a snaze dětí již vše funguje. V této chvíli se kontaktujeme podle rozvrhu a děti se snaží cvičit a zvládat skladby. Je to sice takový nouzový stav, ale důležitý je kontakt s nástrojem a že kytara je opět součástí života. Berte tuto situaci, tak že nám pootevře dvířka k něčemu co bychom normálně nevyzkoušeli, prověří schopnosti a určitou odolnost, charakter. Děkuji rodičům za jejich práci, za komunikaci se mnou a dětem to samé. Jste super a brzo se již sejdeme…. A cvičte, třeba i na zahradě.

NADĚŽDA KOVÁŘOVÁ – PĚVECKÁ TŘÍDA
Už od začátku bylo nám všem  jasné, že výuka „na dálku“ bude velmi náročná, a výuka zpěvu není žádnou výjimkou. Nejdříve bylo potřeba projít všechny možné programy, aplikace, platformy (a když k tomu přičtu i ty pro hudební nauku, tak jich bylo opravdu hodně!) vybrat a nastudovat ty, které budou pro výuku nejlepší. Výuka v pěvecké třídě se od počátečních konzultací přes telefon –  kde jsme řešili především: jak jdou zadané písně, jaké jsou problémy při nastudování a domlouvali se na dalším postupu – ustálila na výuce online, která umožňuje okamžitou zpětnou vazbu vyučující i žákyně. Výborně se také osvědčili nahrávky na zaslané podklady nebo doprovody, které mi děvčata posílají. Je to jedním z plusů distanční výuky. Děvčata slyší co, a jak OPRAVDU zpívají a svůj výkon před tím, než ho zkonzultují se mnou, si pro sebe také zhodnotí (někdy se totiž slyšíme trochu jinak, než když si sami sebe nahrajeme…) A přesto, že tento způsob výuky zabere daleko víc času při přípravě a také notnou dávku samostatnosti a disciplíny, tak se s tím všechna moje děvčata „poprala“ velmi dobře.   Video – Klárka

ANTONÍN KROPÁČEK – BICÍ TŘÍDA
Ačkoliv je tento způsob výuky složitější a náročnější, ukazuje se i jako velmi přínosný. Například jsem se dozvěděl, v jakých podmínkách žáci doma cvičí, v jakém stavu je jejich nástroj a jestli si jej žáci dokážou naladit a správně postavit. Otevřeli se nám nové možnosti komunikace jak s rodiči, tak přímo s žáky, které budeme moci využívat i po skončení tohoto mimořádného stavu. Výmluvy typu “ nevěděl jsem, jak to mám cvičit” už takřka nebudou možné, protože v tu chvíli by přišla odpověd‘ “proč jsi mi tedy nezavolal přes WhatsApp, já bych ti to znovu ukázal” 😊

SVITLANA MAREŠOVÁ – KLAVÍRNÍ TŘÍDA
Když jsem zjistila, že nemůžeme chodit do práce, ihned mě napadlo, že v dnešní době můžeme použit elektronické spojení k výuce hry na klavír a to zájmena přes můj oblíbený program Skype. Kontaktovala jsem se s rodiči žáků přes email, telefonicky a poprosila, aby si stáhli program Skype pro distanční výuku hry na klavír. V této nelehké situaci musím brát na vědomí možnosti rodičů a brát na to ohled. Zjistila jsem možnosti a domluvila jsem se, jakým způsobem a jak muže proběhnout výuka. Z první hodiny jsem měla velkou radost, že to funguje a můžeme normálně pracovat i na dálku. Nahlédla jsem a zjistila, jak děti sedí doma u nástrojů, jak správně drží ruce a opravili jsme to. Doufám, že i rodiče uviděli, jak se správně má sedět u nástrojů a jak správně má dítě cvičit a připravovat se na hodinu klavíru. Děti se naučili býti více samostatnými, za což moc chválím. Dnes umíme poslat a vytisknout nové noty, nahrát skladby a posílat dál (na rodinný koncert). Dnes u mě probíhá pracovní doba podle školního rozvrhu a podle individuální domluvy. Budu pokračovat v distanční výuce dál pokud to bude třeba. Všichni se už těšíme na normální život. A za tuto možnost spolupráce chci poděkovat všem rodičům, že projevili v této nelehké době velký zájem o výuku a pomohli a podpořili své děti, aby se rozvíjely dál a nevzdávaly to. Spolu to zvládneme!!!

Video – Ivanka s Amálkou    Video – Jolanka

 

Pin It on Pinterest

Share This