Mezi diváky koncertu byla i PhDr. Renata Mauserová, která o něm napsala:

Koncert učitelů a jejich hostů dostal jedničku podtrženou

Roky končící čtyřkou mají v české hudbě podobný význam jako osmičkové roky pro národ a stát. Je až k nevíře, jak často jsou spojené s výročími narození, úmrtí či vytvoření stěžejních děl nejvýznamnějších českých skladatelů. Rok české hudby byl poprvé uveden v život před 100 lety u příležitosti oslav 100. výročí narození Bedřicha Smetany.

V letošním roce slavíme Smetanovo 200leté jubileum, připomínáme si ale další hudebníky se čtyřkou v životopisných datech (např. Karel Kryl, Jiří Šlitr, Antonín Dvořák, Leoš Janáček) nebo významné hudební události, jako bylo založení Pražské komorní filharmonie (1994), Janáčkovy filharmonie v Ostravě (1954) nebo uvedení Tylovy Fidlovačky v roce 1834, v níž poprvé zazněla píseň „Kde domov můj“.

V rámci letošního Roku české hudby probíhá řada hudebních akcí jak celostátního, tak i místního významu. Svým dubnovým koncertem se k oslavám připojili také pedagogové naší ZUŠ. Byl to skvělý koncert po všech stránkách. V zaplněném Rytířském sále dokského zámku vládla příjemná, pohodová atmosféra, která byla umocněna nenuceným, vtipně jiskrným průvodním slovem Davida Bidla. Jednotlivá vystoupení obohatil krátkým, ale zajímavým a výstižným náhledem do života jednotlivých skladatelů nebo diváky seznámil i s okolnostmi vzniku hrané skladby. Posluchači také ocenili  citlivý výběr hudby od klasiků (Bedřich Smetana či Antonín Dvořák), přes hudbu 20. století skladatelů Petra Ebena, Ilji Hurníka či Otmara Máchy až po tu současnou populární. Zazněly i skladby barokních hudebníků spjatých s rodem Valdštejnů, konkrétně Josefa Myslivečka a téměř zapomenutého, ale ve své době vysoce ceněného skladatele, houslového virtuosa a kapelníka Antonína Kammela, jejichž cestu k hudbě financoval Vincenc hrabě Valdštejn-Vartenberk. Vysoká úroveň koncertu potvrdila, že na naší ZUŠ působí skvělí hudební pedagogové, kteří své nástroje brilantně ovládají, a že ze svých žáků vychovají vzdělané hudebníky, jimž bude hudba radostí a kteří ji prostřednictvím svého nástroje budou umět předávat dál. Děkujeme.

R. Mauserová

Pin It on Pinterest

Share This