ZUŠka se připojila k podpoře finanční sbírky na opravu varhan v místním kostele.

V sobotu 9. října jsme strávili krásné hudební dopoledne v kostele sv. Bartoloměje a panny Marie Montserratské v Doksech. Přijali jsme pozvání pana děkana Hájíčka a varhaníka Pavla Hrubeše a připravili koncert na podporu opravy zdejších varhan.

Koncertu se zúčastnilo 13 žáků za spoluúčasti 6 pedagogů, kteří zahráli nejen na varhany, ale i na housle či flétny a z kostelního kůru zazněl i zpěv.

Publikum, které tvořilo asi 60 posluchačů, přispělo dobrovolným vstupným na opravu varhan částkou 6540,- korun. Děkujeme!!

Děkujeme také za příležitost rozeznít hudbou tento krásný a nejen akusticky výjimečný prostor, a také za vzácnou zkušenost pro žáky klavírních tříd, kteří si mohli (většinou poprvé v životě) sáhnout a zahrát na varhany.

Těšíme se na další koncerty v kostele! Již nyní připravujeme Adventní koncert ZUŠ, který se uskuteční opět v sobotu 11. prosince od 11 hodin.

 

ZACHRAŇME VARHANY V DOKSECH – UPOUTÁVKA NA AKCE V ŘÍJNU A LISTOPADU 2021 – YouTube

Pin It on Pinterest

Share This