Na začátku roku přišla výzva z Libereckého kraje k návrhu pedagogů, kteří by si zasloužili ocenění významný přínos či dlouhodobou pedagogickou činnost. Již v minulosti toto ocenění získal z naší školy PhDr. Ondrej Čanecký a po několika letech jsem se rozhodla nominovat dalšího pedagoga.

Paní učitelka Kristina Suske se jako pedagog věnuje dětem již od roku 1977, letos tedy vyučuje již 46. rokem. Jejím oborem je hra na klavír a varhany. Věnuje se také korepetici (klavírní doprovod sólistů) a souborové hře. Má zkušenost s korepeticí pěveckých sborů, se kterými absolvovala řadu projektů včetně výjezdů do zahraničí.
Jako varhanice se také zajímala o opravu varhan v Doksech a podílela se na organizaci benefičních koncertů na podporu její realizace.

Vážím si Kristiny Suske za její pracovitost, odbornost a ochotu věnovat se žákům i na rámec jejích povinností. Obdivuji její zapálení pro hudbu a hledání nových cest ve výuce. Je to pedagog, který se neustále posouvá dopředu, hledá inspiraci u svých kolegů, na workshopech, seminářích a soutěžích. Je mi ctí s ní pracovat a jsem ráda, že je stále součástí našeho pedagogického týmu.

Velmi mě těší, že byla mezi nominovanými vybrána k udělení ocenění, které si za svou výbornou a dlouholetou práci zaslouží.

Hana Jungmanová

Ocenění předal za Liberecký kraj předával náměstek hejtmana Jiří Čeřovský a člen školské komise a krajského zastupitelstva Jaromír Dvořák.

Pin It on Pinterest

Share This