Být Absolventem ZUŠ znamená úspěšně ukončit I. nebo II. cyklus studia. Je to dlouhá a nesnadná cesta, kterou společně prochází každý žák se svým učitelem a jejímž cílem je odnést si do svého života cenné umělecké dovednosti, ale také hodnoty a zkušenosti.

V letošním roce dosáhlo této „mety“ deset žáků.

Klára Koštejnová (pěvecká třída Naděždy Kovářové), Ondřej Kmínek (klavírní třída Kristiny Suske), Alexandra Schererová (klavírní třída Kristiny Suske a dramatická třída Elišky Lešákové), Markéta Králová (klavírní třída Ondreje Čaneckého), Deniz Ay, Jolana Valerie Fridrichová a Bára Hartová (kytarová třída Vladislava Pecha), Vojtěch Ježek a Kateřina Stuchlá (houslová třída Pavlíny Karešové), Barbora Holubová (výtvarný ateliér Petry Šolcové)

Ve středu 5. června jsme s letošními absolventy oslavili završení prvního, nebo druhého stupně jejich studia.
Akce proběhla v Rytířském sále dokského zámku za přítomnosti pana starostky Romana Fajbíka, který žákům předal dárky s věnováním. Sami absolventi podpořili slavnostní atmosféru svými hudebními vstupy a rodiče zase následné setkání připraveným občerstvením.
Co o absolventech prozradili jejich učitelé a co oni sami, se můžete dočíst v brožurce:
Milí absolventi, nechť zůstane umění v životě každého z Vás! V naší – vaší ZUŠ budete vždy vítáni!

Pin It on Pinterest

Share This