Na Vzpomínkovém koncertě Pro Elišku Čaneckou vznikla myšlenka uspořádat recitál Luďka Šabaky na náš nový klavír v sále.
Pan Šabaka souhlasil!
Srdečně zveme ve čtvrtek 9. 6. od 17 hodin do sálku ZUŠ! Interpret Vás repertoárem provede hudebně i slovem.

Repertoár:
Ludwig van Beethoven: Sonáta cis-moll op. 27. č.2 „Quasi una Fantasia“ (Adagio sostenuto, Allegretto, Presto agitato)
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku (Naše večery, Lístek odvanutý, Pojďte k nám!, Frýdecká Panna Maria, Štěbetaly jak laštovičky., Nelze domluvit!, Dobrou noc!, Tak neskonale úzko, V pláči, Sýček odletěl!)

Luděk Šabaka – klavír
Dokský rodák a žák tehdejší LŠU, kde jej vedl PhDr. Ondrej Čanecký na sebe upozornil již v dětství vítězstvím v mezinárodní soutěži „Virtuosi per Musica di Pianoforte“. Během studia na Pražské konzervatoři v oborech klavír a skladba získal laureátské tituly ve většině významných československých soutěží.
Na AMU se začal soustavně věnovat komorní hře, jeho repertoár v tomto směru je rozsáhlý.
Vystupuje na významných světových pódiích – Musikverein, Wiener Konzerthaus, Semperoper Dresden, Teatro Dal Verme Milano, Salamanca Hall Gifu,  Muza Kawasaki Hall Tokyo, Cascade Hall Tokyo, Brick Hall Nagasaki, The Opera House of National Grand Theatre Beijing  atd., spolupracuje s významnými zahraničními umělci, pravidelně vede kursy klavírní techniky v Tokiu. Pedagogicky působí od roku 2003 na Konzervatoři v Plzni, v letech 1989 – 2009 též působil na Konzervatoři v Praze. Počínaje školním rokem 2009 – 2010 vyučuje na pobočce ZUŠ v Sázavě, na jejímž založení se spolupodílel.

Pin It on Pinterest

Share This