Magický „čtyřkový“ rok je již po řadu desetiletí ve znamení oslav Roku české hudby.

Až podivuhodně často jsou životní data našich skladatelů či vznik jejich mistrovský děl spjaty s roky končícími právě čtyřkou. I během letošního Roku české hudby se naše hudební veřejnost setkává na řadě akcí celostátního i místního významu.
Svůj příspěvek k těmto oslavám připojují i učitelé ZUŠ Doksy. Těšit se můžete na skladby národních klasiků B. Smetany, A. Dvořáka a V. Nováka, zazní i díla autorů spjatých s rodem Valdštejnů (J. Mysliveček a A. Kammel), chybět nebude ani hudba 20. století (P. Eben, O. Mácha, J. Kofroň, I. Hurník) a letmý exkurs do současné populární hudby. Vedle učitelů se představí i někteří pokročilejší žáci naší ZUŠ a hosté.

Koncert k Roku české hudby se uskuteční 24. dubna v 18 hodin v Rytířském sále Zámku Doksy. Srdečně Vás zveme!

Dramaturgie koncertu a průvodní slovo: MgA. David Bidlo, Ph.D.

Pin It on Pinterest

Share This