V tomto školním roce ukončilo závěrečný ročník prvního cyklu studia celkem 13 absolventů a z toho dva dokonce ve dvou studijních zaměřeních najednou. Absolventské koncerty proběhly již v polovině května a příležitost pro slavnostní rozloučení nastala ve středu 7. června. Sešli jsme se s absolventy, jejich pedagogy, rodinou i přáteli v Rytířském sále dokského zámku. Pozvání přijal také pan starosta Roman Fajbík, který žákům předal dárky v podobě notových či knižních titulů a výtvarných potřeb. Již čtvrtým rok vznikla také Absolventská „brožurka“, ve které žáci prozradí něco o sobě a také se o nich rozepíší jejich učitelé. Nechybí také pár foto vzpomínek ze školního archivu, slovo pana starosty a ředitelky školy. Celý obsah můžete shlédnout zde.

V průběhu slavnostního podvečera zaznělo také několik hudebních vystoupení, která byla výběrem z absolventského repertoáru a také byla zahájena Absolventská výstava. V Městské galerii v přízemí zámku si můžete prohlédnout práce pěti absolventek výtvarného oboru až do 28. června.

 

Pin It on Pinterest

Share This