V červnu jsme se všichni shodli, že se opět těšíme na veřejné akce a příležitosti k prezentaci umění, které se ve škole učíme. Máme celou řadu plánů, které chceme letos realizovat a začali jsme hned v září!

První radostnou akcí bylo slavnostní otevření pobočky ZUŠ v Dubé. Je to důležitá událost pro naši školu, kterou společně s námi oslavili obě paní starostky i další zástupci měst Doksy a Dubá, čtyři paní učitelky, které budou na pobočce vyučovat flétnu, klavír, housle a výtvarnou tvorbu a většina z 39 žáků s rodiči. V pátek 3. září jsme společně přestřihli pásku před „klubovým domem“ v Dlouhé ulici v Dubé a zahájili tak výuku.

Chtěla bych poděkovat zastupitelům obou měst v čele s jejich starostkami za podporu tohoto záměru a také za vstřícné jednání při všech organizačních záležitostech. Věřím, že naše nové žáky čeká mnoho krásných uměleckých zážitků a že se budou v ZUŠ cítit jako doma!

V sobotu 11. září jsme se zúčastnili akce Dny otevřených dveří v areálu dokského zámku pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj. Ve dvou vstupech se přestavili sólisté i soubory hudebního oboru ZUŠ. Počasí nám příliš nepřálo, ale my jsme si tím nenechali zkazit radost z živého umění, na které jsme se po dlouhé době opravdu těšili!

V tomto školním roce se můžete těšit na řadu akcí a projektů. Připravujeme koncerty žáků v naší škole i na jiných místech. Hned 9. října v 11 hodin srdečně zveme na koncert ZUŠKA POMÁHÁ HUDBOU, kterým bychom rádi přispěli k iniciativě opravy místních kostelních varhan. Navážeme na tradiční spolupráci s Kulturou doksy, Domovem pro seniory, ostatními školami v Doksech a dalšími partnery. Konkrétní projekty a akce vám odhalíme postupně. Sledujte náš web a facebook.

Věřím, že se opět „probouzíme“ do přívětivějších časů a těším se na setkávání s veřejností při všech uměleckých příležitostech!

Hana Jungmanová – ředitelka ZUŠ

Foto z akce Dny otevřených dveří – sobota 11.9. zdroj: Klára Dedková a Archiv MMS ČR.

 

Pin It on Pinterest

Share This