Dodatek: Ani v krajské konkurenci se naši žáci neztratili! Matyáš Sochor byl oceněn 3. místem, Vojtěch Henc čestným uznáním a Vojtěch Sochor 3. místem. Žákům i jejich vyučujícím patří gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy!

Ve školním roce 2016/17 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako každým rokem vyhlášena soutěž Základních uměleckých škol, tentokrát pro obory hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a hra na kytaru.

Dne 13. 2. 2017 proběhlo okresní kolo této soutěže ve hře na smyčcové nástroje, kde měla Dokská ZUŠ své zástupce – Vojtěcha Ježka a Vojtěcha Hence. Okresního kola ve hře na klavír, které se konalo dne 14.2.2017 se za naši školu zúčastnili Matyáš Sochor a Alžběta Imrichová a okresního kola ve hře na kytaru, které proběhlo dne 16.2.2017 se zúčastnil Matyáš Sochor.

Všichni žáci předvedli ve velké konkurenci výborné výkony a umístili se takto: V. Ježek a V. Henc 1. místo s postupem do krajského kola, M. Sochor a A. Imrichová 3. místo a M. Sochor ve hře na kytaru získal 1. místo s postupem do krajského kola.

Všem žákům a jejich vyučujícím blahopřejeme a budeme držet palce do krajskéhých kol, která se konají dne 10.3.2017 v ZUŠ Turnov pro hru na smyčcové nástroje a dne 14.3.2017 v ZUŠ Semily pro hru na kytaru.

Pin It on Pinterest

Share This