PROHLÁŠENÍ KE STÁVCE UČITELŮ

Základní umělecká škola patří do sítě škol České republiky, proto i nás se týká rozhodnutí vlády o platech zaměstnanců ve školství.

Kolektiv učitelů ZUŠ Doksy chápe a souhlasí s důvody vyhlášení stávky a vyjadřuje tímto prohlášením svůj nesouhlas s rozhodnutím vlády a způsobem prosazování priorit ke zlepšení situace v českém školství!

Všichni učitelé se zároveň shodli na tom, že nebudou protestovat formou zrušení výuky

Informujeme tímto žáky a rodiče, že škola zůstane otevřená

VE STŘEDU BUDEME VYUČOVAT PODLE ROZVRHU

Za kolektiv zaměstnanců ZUŠ
Hana Jungmanová, DiS. – ředitelka školy

Pin It on Pinterest

Share This