Vážení rodiče,

Na základě usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 a informací od MŠMT bude od PONDĚLÍ 4. ledna:

VÝUKA VE VŠECH OBORECH PROBÍHAT DISTANČNĚ

  • Všechny obory se vrátí k již vyzkoušené on-line formě prostřednictvím platformy MS Teams.
  • Sledujte své skupiny a chaty v MS Teams – učitelé vám zde doplnění všechny potřebné informace.
  • Škola je povinna poskytovat distanční výuku, žáci nejsou povinni se ji účastnit – pokud máte důvod, proč se nechcete, nebo nemůžete distanční formy výuky nyní účastnit, uvědomte o tom svého učitele, nebo vedení školy e-mailem, nebo zprávou v el. Žákovské.
  • Čekáme na pokyny MŠMT ke způsobu hodnocení žáků za 1. pololetí
    školního roku 2020/21.
  • Přezkoušení z IHN bude probíhat ve stanoveném termínu distanční formou, podrobné informace obdrží rodiče e-mailem a zprávou prostřednictvím
    žákovské.

V případě dotazů, se obraťte na učitele nebo vedení školy. Děkujeme za spolupráci!

Hana Jungmanová, DiS. – ředitelka školy

Pin It on Pinterest

Share This