Soutěžení v umění je obecně kontroverzní téma a existují k němu různé postoje a názory. Soutěže jsou vyhlašovány i pro žáky ZUŠ a my se některých z nich v letošním roce účastníme. Vnímáme je zejména jako motivaci pro žáky posunout se na určitou úroveň dle nastavených pravidel a dotáhnout svá díla kvalitně do finální podoby. Samotná soutěž je také příležitostí k setkávání a k inspiraci výkony a uměním ostatních soutěžících.

Ministerstvo školství každoročně vyhlašuje soutěž pro ZUŠ, přičemž se pravidelně střídají soutěžní obory. Letos se zapojili naši klavíristé, houslisté a výtvarníci. Školní kolo hudebníků proběhlo 31. ledna a do kol okresních postoupili 2 klavíristé – Lejla Remák a Jan Kmínek, kteří absolvují okresní kolo 21. února v Novém Boru. Do okresního kola postoupili také 3 houslisté – Oliver Dostál, Jana Pokorná a Anežka Opltová. Držte jim palce 20. března, kdy soutěž proběhne v naší ZUŠ a rádi zde přivítáme účastníky ze všech okolních škol. Z výtvarného oboru jsou do soutěže přihlášeny 2 projekty s názvem Živly (performance a kostýmy). Prezentace a vyhodnocení výtvarné soutěže na krajské úrovni proběhne 4. března v Muzeu a Podjizerské galerii v Semilech .

Žáci z výtvarného ateliéru Petry Šolcové se zapojili také do celorepublikové výtvarné soutěže Planeta SKLO, pořádané v rámci II. ročníku YGS – Young glass symposia, odesláno bylo celkem 13 prací. Vyhodnocení proběhne v průběhu března-dubna. 18 vítězných projektů (jeden z každého kraje) bude na konci června zhmotněno ve skleněné objekty, které budou následně vystaveny.

Českolipská Pěnice je soutěž v populárním zpěvu, kterou již několik let pořádá Základní umělecká škola v České Lípě. V pátek 15. března držte palce našim sedmi zpěvačkám a zpěvákům ze tříd Naděždy Kovářové a Giulie Cataniové, kteří se na tuto soutěž připravují.

O zážitcích, atmosféře i výsledcích ze všech soutěží budeme informovat na našem webu, facebooku i v Dokském zpravodaji.

 

Pin It on Pinterest

Share This