Soutěžení v umění je obecně kontroverzní téma a existují k němu různé postoje a názory. Soutěže jsou vyhlašovány i pro žáky ZUŠ a my se některých z nich v letošním roce účastníme. Vnímáme je zejména jako motivaci pro žáky posunout se na určitou úroveň dle nastavených pravidel a dotáhnout svá díla kvalitně do finální podoby. Samotná soutěž je také příležitostí k setkávání a k inspiraci výkony a uměním ostatních soutěžících.

Ministerstvo školství každoročně vyhlašuje soutěž pro ZUŠ, přičemž se pravidelně střídají soutěžní obory. Letos se zapojili naši klavíristé, houslisté a výtvarníci.

Hra na housle: Všichni tři naši soutěžící žáci postoupili do krajského kola, kde byli oceněni krásnými druhými místy! Oliver Dostál a Jana Pokorná ze třídy Bohumily Bidlové, Anežka Opltová ze třídy Pavlíny Karešové

Hra na klavír: V okresním kole získala 3. místo Lejla Remák ze třídy Davida Bidla a do krajského kola postoupil Jan Kmínek ze třídy Krisiny Suske a zde získal 1. místo!

Výtvarný obor: Prezentace a vyhodnocení výtvarné soutěže na krajské úrovni proběhla 4. března v Muzeu a Podjizerské galerii v Semilech . Naše škola umístila v bronzovém pásmu. Soutěžní cyklus připravili žáci pod vedením Petry Šolcové.

Gratuluji všem soutěžícím žákům i jejich vyučujícím a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy i obce na okresní i krajské úrovni!

Žáci z výtvarného ateliéru Petry Šolcové se zapojili také do celorepublikové výtvarné soutěže Planeta SKLO, pořádané v rámci II. ročníku YGS – Young glass symposia, odesláno bylo celkem 13 prací. 

Českolipská Pěnice

V pátek 15. března jsme se s našimi zpěváky ze třídy N. Kovářové a G. Cataniové zúčastnili v České Lípě soutěže v populárním zpěvu Českolipská pěnice. Kromě pohádkových písní menších zpěváčků byly na repertoáru vyšších kategorií i slavné, pěvecky náročné písně. Všichni naši žáci však předvedli skvělé výkony! Porotu i publikum zaujali nejen svým zpěvem, ale i výrazem a srdcem, které do výkonu dali – a byli také náležitě oceněni. Vítězné první místo obdržel se svou písní Statistika Oliver Dostál, Alžbětka Smrkovská získala s Třemi oříšky třetí místo a Adélka Smrkovská za Ukolébavku z Ledového království účastnický list, Klaudie Tomková se ve své kategorii též umístila jako třetí se svou písní Ilomilo od Billie Eilish a druhé místo získala v kategorii největších zpěváků Tereza Schererová, která – jak říkali při předávání cen porotci – „Byla v písni Andělská opravdu andělská.“ Všem žákům srdečně gratulujeme k úspěchu!

 

Pin It on Pinterest

Share This